Brand: Boomerang

Media Releases

(showing 1 of 1 results)

Turner przeprowadzi globalny rebranding kanau Boomerang

Turner przeprowadzi globalny rebranding kanau Boomerang

Zmiany w stacji skierowanej do dzieci i ich rodzin bd wprowadzane od jesieni 2014

W programie znajd si ikony animacji oraz znane regionalne i lokalne produkcje

Odwieony Boomerang zadebiutowa w Ameryce aciskiej 29 wrzenia, w Australii bdzie mia premier 3 listopada, w USA, w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz rejonie Azji i Pacyfiku w 2015 roku