Properties: Boston Legal

Synopses

(showing 1 of 1 results)

Boston Legal

Alan Shore och Denny Crane driver en framgångsrik advokatbyrå i Boston. En del av jobbet är att leda en stab av lysande, men ibland osäkra, känslosamma eller rent av lynniga, advokater, för att inte tala om klienterna... 

Image